by mastranto

Ensemble Antequera

Cantigas de Santa Maria. Eno nome de Maria – Ensemble Antequera

Cantigas de Santa Maria. Eno nome de Maria
Ensemble Antequera, Johannette Zomer

  Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de santa Maria

 1. Cantiga 37: Miragres fremosos
 2. Cantiga 200: Santa Maria loei
 3. Cantiga 166: Como ponden (instr.)
 4. Cantiga 329: Muito per é gran dereito
 5. Cantiga 412: Virgen Madre groriosa
 6. Cantiga 1: Des oge mais
 7. Cantiga 260: Dized’ ai trobadores
 8. Cantiga 15: Todolos Santos (instr.)
 9. Cantiga 111: En todo tempo faz ben
 10. Cantiga 78: Non pode prender (instr.)
 11. Cantiga 70: Eno nome de Maria
 12. Prólogo – Porque trobar

Intérpretes: Ensemble Antequera: Johannette Zomer (voice), Sabine van der Heyden (voice, sinfonia), Carlos Ferreira Santos (voice), Sarah Walden (viele), Lucas van Gent (rebab, recorder), René Genis (lute), Michèle Claude (percussion), Robert Siwak (percussion)

Duración:  67′ 27″

Lugar y fecha de grabación: Chapelle de l’hôpital Notre-Dame de Bonsecours, Paris, France [diciembre, 2001]

medieval.org
sonusantiqva.org